Door een technisch probleem is deze site van Aardewijs tijdelijk niet compleet.
Dat is wel het geval als u gaat naar: aardewijs.staatevenhier.nl. Excuses voor het ongemak.

Met elke stap van jou groeit het grote nieuwe bewustzijn

Verdiepingsgroep

De afgelopen jaren hebben velen trainingen, cursussen en workshops gevolgd bij Aardewijs of haar voorgangers. Regelmatig hoorden wij van deelnemers de vraag of wij 'iets' konden aanbieden om het geleerde vast te kunnen houden. Een duidelijke behoefte om met gelijk gestemden weer in die fijne sfeer te zijn om te 'her-inneren'. Maar ook om aan de hand van nieuwe thema's de eigen ontwikkeling gaande te houden. Graag hebben we aan dat verzoek voldaan in de vorm van wat 'de verdiepingsgroep' genoemd is.

Opzet

Gedurende een cursusjaar komt de groep acht keer bijeen. Vier keer in het najaar en vier keer in het voorjaar. De bijeenkomst duurt een halve dag. Dat zal op maandagmiddag zijn. Telkens zal een thema aan de orde zijn dat wordt voorbereidt door de leiding. Deelnemers kunnen thema's aanreiken. Gewerkt zal worden vanuit een aantal invalshoeken, ook afhankelijk van het thema: mindfulness, spiritualiteit, aardeverbondenheid, natuurgeneeskunde, ecologie e.a.. Soms vraagt een thema om twee bijeenkomsten, dan doen we dat.

Groepsleiding

Jolanda en Ad Vermeer, samen de oprichters van Aardewijs, verzorgen deze bijeenkomsten. Wil je meer over hen weten: zie cursusleiding.

Planning en locatie

De groep komt bijeen op maandagmiddag van 13.30 - 16.00 uur. De locatie is Het Bergkristal in Haaren. De geplande data zijn in 2018: 15 jan, 19 febr, 12 mrt en 9 apr. De data in het najaar van 2018 zijn: 24 sept, 22 okt, 19 nov. en 17 dec.

 

Ervaringen van deelnemers

Instromen is mogelijk

De groep is in 2015 gestart. Begin 2018 bestaat de groep uit tien deelnemers. Voor wie wil aansluiten is er de mogelijkheid om in te stromen zowel in januari als in september.

Deelname staat open voor mensen die vertrouwd zijn om in groepsverband aan zichzelf te werken; er het gevoel bij hebben daar thuis bij te zijn. Daarbij is het fijn als je kunt delen in de belangstelling voor spiritualiteit, meditatie, persoonlijke groei, duurzaamheid e.d..Twijfel je, maar heb je belangstelling neem dan contact met ons op.

 

Voorbeelden thema's

Thema's die afgelopen jaar aan de orde kwamen:

  • de universele mensheid
  • vertrouwen
  • dankbaarheid
  • niet-oordelen
  • verlangen
  • transformatie

Ware Liefde stond centraal in cursusjaar 2017-2018

Wij hebben ons laten inspireren door het boekje Ware Liefde van Thich Nhat Hanh. Deze Vietnamese monnik stichtte in Zuid Frankrijk een inmiddels omvangrijke gemeenschap Plum Village. Hij maakte het boeddhisme toegankelijk voor ons westerlingen en stond zo aan de basis van mindfulness.

We maken kennis met de vier hartkwaliteiten: Liefde, Compassie, Vreugde en Vrede. We staan stil bij wat ze te bieden hebben. Wat is hun essentie en wat een geweldig potentieel komt er vrij als we ze volop kunnen leven? Ze overstijgen de 1 : 1 relaties van ons mensen, ze verbinden ons met de hele schepping. Het doel van dit cursusjaar is een stap te maken in het voluit leven van de vier hartkwaliteiten. Per kwaliteit kijken we naar de betekenis voor jou in relatie tot de ander. Maar ook naar hoe jij er naar jezelf toe mee omgaat. Hoe zou je immers van de ander onvoorwaardelijk kunnen houden als je jezelf niet liefhebt? Wellicht ontdek je links of rechts een obstakel om jouw Ware Liefde te leven? In warme ontmoetingen met jezelf word je je bewust en kom je tot transformatie.

In het najaar van 2018 staat 'Thuis komen' centraal

 

Wat verder geboden wordt

In ieder geval: even tijd voor jezelf. Een hechte warme groep die zorgt voor quality time. In aanvulling op de uitleg, meditaties en oefeningen krijgen de deelnemers telkens een uitgebreide toelichting op papier en bouwen zo aan een interessante syllabus. Ook worden oefeningen of verdiepende opdrachten aangereikt om thuis het thema zelf handen en voeten te kunnen geven. Thee en koffie zijn gratis. Deze staan klaar een half uur voor aanvang.

Aanmelden en kosten

Heb je interesse om in 2018 in te stromen? Dat kan in januari en september. Meld je dan aan via het inschrijfformulier voor 15 januari resp. 15 september.  Voor je deelname betaal je: € 240,00 per jaar. Stroom je in januari in dan is het € 120,00 voor een half jaar. Graag bij inschrijving overmaken.