Door een technisch probleem is deze site van Aardewijs tijdelijk niet compleet.
Dat is wel het geval als u gaat naar: aardewijs.staatevenhier.nl. Excuses voor het ongemak.

Aardewijs inschrijfformulier

Vul alle velden zorgvuldig in voor een succesvolle inschrijving. Je kunt meerdere cursussen en workshops aankruisen.

Persoonsgegevens
Mindfulness basiscursus

Inschrijving is compleet na overmaking van de kosten op rek. NL34 RABO 0102 2725 57 t.n.v. Seva Care.

Mindfulness vervolgcursus

Wij nemen contact met je op over data en locatie. Betaal nog niets.

Summerschool

Inschrijving is compleet na overmaking van de kosten op rek. NL34 RABO 0102 2725 57 t.n.v. Seva Care.

Cursus Zelfcompassie

Inschrijving is compleet na overmaking van de kosten op rek. NL34 RABO 0102 2725 57 t.n.v. Seva Care.

Verdiepingsgroep

Inschrijving is compleet na overmaking van de kosten op rek. NL34 RABO 0102 2725 57 t.n.v. Seva Care.

Betaling en voorwaarden

Wil je een schriftelijk formulier?

Vraag dit aan per E-mail: ik zoekverbinding@home.nl of bel 013-5333199.

Bevestiging deelname en overeenkomst

Na inschrijving en ontvangst van de bijbehorende betaling ontvang je van ons binnen een week een E-mailbericht dat je ingeschreven bent. Mocht er geen plaats meer zijn dan hoor je dat ook en krijg je binnen een week je geld teruggestort.

Ben je ingeschreven voor een viering, workshop of korte cursus dan is de E-mailbevestiging onze overeenkomst.

Ben je ingeschreven voor een langere cursus dan ontvang je bij de E-mailbevestiging een schriftelijke overeenkomst die wij graag ondertekend retour ontvangen.

Voorwaarden

Op alle activiteiten waarvoor je inschrijft zijn van toepassing zowel de Algemene Voorwaarden als de Klachtenregeling van Aardewijs. Enkele belangrijke zaken die daarin geregeld zijn volgen hierna: 

Wettelijke bedenktijd  

 • Je mag binnen zeven dagen na je inschrijving deze kosteloos herroepen. Dit moet je dan wel per e-mail of schriftelijk doen.

Aanmelding

 • Deze is pas compleet als het bijbehorende bedrag is ontvangen 

Betalingen

 • Betalingen altijd per bank. Bij vieringen kan dit ook contant 
 • Cursusgeld overmaken bij inschrijving
 • Bij niet tijdig betalen krijg je één betalingsverzoek 
 • Niet tijdig betalen ontheft je niet van de verplichting 
 • Een factuur wordt op verzoek verstrekt 

Betalingsregeling

 • Je kunt hier bij aanmelding om verzoeken: zie onderaan inschrijfformulier
 • Dit kan alleen bij een cursus langer dan 5 dagdelen
 • Nadere afspraken worden dan gemaakt over betaling in termijnen
 • Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd
 • Bij vroegtijdig stoppen loopt de betalingsverplichting door

Annuleren

Tot 8 weken voor de start en in geval van overmacht ten gevolge van een ernstige situatie kan kostenloos geannuleerd worden. Anders houd je de volgende betalingsverplichting:

 • Tussen 8 en 4 weken voor aanvang: 50% 
 • Tussen 4 weken en aanvang: 100%