Door een technisch probleem is deze site van Aardewijs tijdelijk niet compleet.
Dat is wel het geval als u gaat naar: aardewijs.staatevenhier.nl. Excuses voor het ongemak.

Geen modder, geen lotus (Thich Nhat Hanh)

De oorsprong van mindfulness

Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. De Boeddha leerde geest en lichaam tot rust te brengen waarna inzicht verkregen kan worden over wie je bent en waar je in verstrikt bent geraakt. Hij gaf aan dat, als je alles in volle aandacht ervaart er in ieder moment en in iedere handeling bezieling en rust aanwezig kan zijn. Niet langer word je geleidt door je patronen, gedachtegangen en obsessies. Binnen het Boeddhisme hebben zich meerdere stromingen ontwikkeld die in essentie echter streven naar hetzelfde: de bevrijding van lijden. De Hinayana traditie waaruit Mindfulness is voortgekomen kent het ‘achtvoudige pad’. Dit pad geeft op een hele praktische wijze vorm aan hoe in acht levensaspecten geoefend kan worden.

Het ontstaan

Thich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik en Boeddhistisch leraar, heeft een nieuwe vorm aan de oude leer gegeven. Hij noemt dat ‘geëngageerd Boeddhisme’. Midden in de heftige Vietnam oorlog leefde hij voor hoe je met werkelijke aandacht lijden kunt verlichten. Zijn leef- en werkwijze vormde eind jaren '70 de inspiratie voor de Amerikaanse wetenschapper en arts, Jon Kabat Zinn, om een praktisch trainingsprogramma te ontwikkelen waarmee hij patiënten leerde om te gaan met chronische pijn, stress en depressies. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat zijn methode effectief was. Zijn methode werd al snel overgenomen en verder ontwikkeld.

Thich Nhat Hanh tijdens loopmeditatie op Plum Village
Thich Nhat Hanh tijdens loopmeditatie op Plum Village

Huidige ontwikkelingen

In de VS is Mindfulness verder ontwikkeld binnen de wetenschap en de gezondheidszorg. Niet alleen daar doen researchinstuten onderzoek naar de effecten op de psychische en lichamelijke gezondheid. In ons land kent de Universiteit van Nijmegen een hoogleraar Mindfulness die zich hier op richt. Door nieuwe inzichten in de neurologie en hersenonderzoek wordt er meer bekend over de wisselwerking tussen lichaam en geest. Steeds fundamenteler worden de effecten van Mindfulness wetenschappelijk onderbouwd. Geen wonder dat Mindfulness met groeiende belangstelling wordt ingezet binnen bedrijven, organisaties en gezondheidsinstellingen.

Eenheid van lichaam en geest

Op een ingenieuze wijze werkt alles in ons samen. Het besef daarvan zijn we echter grotendeels kwijt geraakt. Veel mensen worstelen, zijn zich niet bewust van dat ze iets nastreven wat ongezondheid teweeg brengt. Mindfulness grijpt terug op de eenheid van lichaam en geest die van nature in ons aanwezig is. Maakt ons er niet alleen bewust van maar stimuleert ook er steeds weer aandacht aan te geven in de drukte van alle dag.

Werkwijze

Mindfulness kun je vertalen als aandachtstraining. In oefeningen richt je je aandacht op zowel je lichaam als op je geest. Je leert gevoelens, emoties en gedachten waarnemen zonder oordeel, zonder verplichting er iets mee te doen. Door er met je aandacht bij te blijven word je je meer bewust van wat werkelijkheid is en wat niet. Dit vraagt om regelmatig oefenen wat kan tijdens je dagelijkse activiteiten, alleen mediterend of in samenzijn met anderen.

Effecten

Vaak zijn we met meerdere dingen te gelijk bezig waardoor we ‘hier’ handelen en met onze gedachten ‘daar’ zijn. Mindfulness leert je in het ‘hier en nu’ te zijn wat vraagt om acceptatie van wat zich aandient, niet te oordelen. Uit vele wetenschappelijke studies blijkt dat dit positief bijdraagt aan je eigen welzijnsbeleving door de volgende mogelijke effecten:

  • reductie van stress
  • betere concentratie
  • evenwichtiger reageren
  • rustiger lichaam
  • minder angst, depressie of pijn
  • heldere inzichten
  • positiever wereldbeeld

Let wel: de oefeningen zijn gericht op “een zachtmoedige relatie met wat zich in het nu aandient”, de effecten van een dergelijke bewuste levenshouding zijn voor een ieder anders.

Onze eigen ervaringen

Al vele jaren beoefenen wij meditatie en ervaren in toenemende mate de heilzame uitwerking van ‘in het hier en nu zijn’. De Mindfulnessbenadering spreekt ons zeer aan omdat die gebaseerd is op eenvoud, nederigheid en dankbaarheid. De oefeningen stellen geen hoge eisen aan je en je kunt ze in je dagelijkse bestaan inpassen. De afgelopen jaren hebben wij meerdere malen retraiteweken gedaan in Plum Village, de gemeenschap van Thich Nhat Hanh in zuid Frankrijk. Deel te mogen zijn van zijn mindfulle gemeenschap is heel bijzonder. Wij voelen ons thuis bij zijn gedachtengoed en niet in de laatste plaats vanwege zijn verbinding met de aarde. Wij hechten er waarde aan om te werken vanuit de kerngedachten van Mindfulness zodat je bestaan een andere bodem krijgt. Hierdoor krijgen veranderingen een duurzaam karakter. 

Info over cursusaanbod en kennismaken

  • Interesse in onze basistraining? klik hier
  • Interesse in onze vervolgtraining? klik hier
  • Of wil je eerst vrijblijvend kennismaken met mindfulness? Klik hier