Door een technisch probleem is deze site van Aardewijs tijdelijk niet compleet.
Dat is wel het geval als u gaat naar: aardewijs.staatevenhier.nl. Excuses voor het ongemak.

Heldere afspraken dienen de eenheid

Gang van zaken

Op hoofdlijnen is hierna weergegeven hoe een aantal zaken geregeld is. Dit alles is precies vastgelegd in de Algemene Voorwaarden die je zowel op kunt vragen als kunt inzien.

Aanmelding

 • Dit kan geheel via het inschrijfformulier op deze website 
 • Eventueel ook per E-mail of een schriftelijk formulier 
 • Aanmelding is compleet als bijbehorende betaling is ontvangen
 • Je aanmelding wordt daarna snel bevestigd

Wettelijke bedenktijd 

 • Je mag binnen zeven dagen na je inschrijving deze kosteloos herroepen. Dit moet je dan wel per e-mail of schriftelijk doen.

Overeenkomst

 • Bij activiteiten tot en met acht bijeenkomsten ontvang je een digitale bevestiging van je deelname 
 • Bij meer dan acht bijeenkomsten krijg je een schriftelijke bevestiging ter ondertekening

Betalingen

 • Activiteiten tot en met acht bijeenkomsten betaal je volledig bij aanmelding 
 • Bij langere activiteiten betaal je eerst inschrijfgeld en later de rest 
 • Alleen bij vieringen of lezingen kun je ter plekke contant betalen 
 • Niet tijdig betalen ontheft je niet van de verplichting 
 • Een factuur krijg je op verzoek 

Betalingsregeling

 • Hier kun je om vragen bij activiteiten die langer duren dan drie maanden
 • Nadere afspraken hierover worden vastgelegd
 • Als je dit wenst: graag aanvinken op het inschrijfformulier

Annuleren

 • In overmachtsituaties is annuleren kosteloos 
 • Tot acht weken voor de start is annuleren kosteloos 
 • Tot vier weken voor de start: 50% annuleringskosten 
 • Na vier weken voor de start: 100% annuleringskosten 

Verantwoordelijkheid

 • Aardewijs zal zich tot het uiterste inspannen de kwaliteit te leveren die is beloofd.
 • Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor het toepassen , uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof of gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook. 

Cursuslocaties

 • Deze zijn met zorg uitgekozen en gehuurd. Laten we er met zijn allen zorgvuldig mee omgaan.

Overmacht

 • Activiteiten gaan uitsluitend door bij een door Aardewijs bepaald minimum aantal inschrijvingen.  
 • Aardewijs is onder omstandigheden bevoegd cursusleiding, lesstof, data en cursuslocatie te wijzigen met in achtneming van het belang van de deelnemers.
 • Als gewijzigde data onoverkomelijk zijn dan ontvang je je geld terug.

Privacy

 • Gehandeld wordt in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving (zie: Privacyverklaring)
 • Naam en Emailadres worden aan medecursisten verspreid tenzij je hier voorafgaan aan de activiteit bezwaar tegen maakt

Nieuwsbrief

 • Wie zich heeft aangemeld voor een activiteit ontvangt voortaan de digitale nieuwsbrief
 • Onder aan deze nieuwsbrief staat een button om te laten weten dat je dit niet meer op prijs stelt

Eigendom lesmateriaal

 • Op het door Aardewijs beschikbaar gestelde lesmateriaal berust auteursrecht tenzij het informatie betreft die openbaar beschikbaar is. 

Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend, daarvoor verwijzen wij naar de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden.

Accreditatie

Erkenning door derden is nooit aangevraagd voor Aardewijs noch haar activiteiten. Zo blijft alle vrijheid ten aanzien van de inhoud en opzet van traingen, cursussen e.d. behouden. Wel zijn zowel Jolanda als Ad Vermeer persoonlijk ingeschreven als lid van de Vereniging voor Mindfulness. Deze vereniging heeft hen geaccrediteerd als mindfulnesstrainer. Ook zijn zij gehouden aan de Erecode van deze vereniging inclusief de daarin opgenomen klachtenregeling.

Vergoeding van trainingen 

Of een werkgever, ziektekostenverzekeraar of een ander wil bijdragen in de kosten van een training is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ziektekostenverzekeraars kennen elk een eigen beleid bijv. ten aanzien van deelname aan een mindfulnesstraining. Als je werkt is de werkgever vaak bereidt bij te dragen in de kosten van een Aardewijstraining. Veel CAO's kennen daarvoor persoonlijke budgetten waar je recht op hebt. Dit dien je zelf (vooraf) te onderzoeken.

Registratie Kamer van Koophandel

Aardewijs is een handelsnaam van Seva Care, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 180575578.

Klachten

Uiteraard wordt er alles aan gedaan klachten te voorkomen. En als ze er zijn om ze in goed overleg op te lossen. Toch lukt dit misschien niet altijd. In die situaties kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Vereniging Voor Mindfulness. Deze maakt deel uit van de Erecode die te vinden is op de website van de vereniging: zie www.verenigingvoormindfulness.nl/images/Erecode_VVM_maart_2018_DEF.pdf